Nieuwsbericht

Zomeronderhoud

dinsdag 17 september 2019

Tijdens de zomervakantie is het onderhoud, zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief, uitgevoerd. Veelal geldt dat teksten in de documenten duidelijker zijn geschreven. Daarnaast is er in de lay-out van het beoordelingsformulier meer sturing gegeven aan de wijze van uitvoeren van de beoordelingssystematiek.

In de Examenbank vinden jullie alle documenten nu genummerd terug. Documenten die voor een examenopdracht bij elkaar horen hebben hetzelfde nummer. Daarbij is een letter toegevoegd voor het verschil tussen deze documenten. 

Mochten jullie suggesties hebben voor verbetering van de exameninstrumenten dan kunnen jullie dat dit schooljaar uiteraard weer laten weten. Dit kan tijdens de verschillende bijeenkomsten van StECI of via info@steci.nl

Bijeenkomsten

10 dec 2020 11:00 tot 13:30

Bestuursvergadering

MBO raad, Houttuinlaan 6, Woerden

4 feb 2021 10:00 tot 12:30

Deelnemersraad

MeetINoffice, Woerden

4 mrt 2021 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Kunsten & Entertainment

Examenservices, Nieuwegein