Nieuwsbericht

Zomeronderhoud

dinsdag 17 september 2019

Tijdens de zomervakantie is het onderhoud, zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief, uitgevoerd. Veelal geldt dat teksten in de documenten duidelijker zijn geschreven. Daarnaast is er in de lay-out van het beoordelingsformulier meer sturing gegeven aan de wijze van uitvoeren van de beoordelingssystematiek.

In de Examenbank vinden jullie alle documenten nu genummerd terug. Documenten die voor een examenopdracht bij elkaar horen hebben hetzelfde nummer. Daarbij is een letter toegevoegd voor het verschil tussen deze documenten. 

Mochten jullie suggesties hebben voor verbetering van de exameninstrumenten dan kunnen jullie dat dit schooljaar uiteraard weer laten weten. Dit kan tijdens de verschillende bijeenkomsten van StECI of via info@steci.nl

Bijeenkomsten

24 okt 2019 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Communicatie & Design

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

31 okt 2019 00:00 tot 00:00

Vaststellingscommissie Media

Examenservices, Structuurbaan 2 Nieuwegein

3 feb 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Kunsten & Entertainment

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein