Nieuwsbericht

Voorbeeldopdrachten in richtlijnen: rechten

vrijdag 17 januari 2020

Bij de meeste examenopdrachten van StECI zijn richtlijnen opgesteld. Richtlijnen bevatten voorschriften met betrekking tot de examenlocatie en de exameninhoud en waar mogelijk formats en/of voorbeeldopdrachten die gebruikt kunnen worden.

Op deze manier wordt de gelijkwaardigheid tussen de examens geborgd. Tevens heeft iedere school de ruimte om een eigen invulling te geven aan de concrete inhoud van de examenopdracht.
 
Sommige voorbeeldopdrachten die scholen indienen bevatten logo’s, tekst, namen en/of ander materiaal van bestaande bedrijven of personen. In verband met rechten kunnen we deze voorbeeldopdrachten niet zomaar in de richtlijnendocumenten opnemen. Daarom is besloten dat we zoveel mogelijk fictief of zelfgemaakt materiaal willen gebruiken. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen we proberen rechten aan te vragen. Bij het ontwikkelen van nieuwe voorbeeldopdrachten zullen we hier alert op zijn. Aan de scholen is het verzoek om bij het indienen van voorbeeldopdrachten te zorgen dat deze fictief of zelfgemaakt zijn. Wanneer dit niet mogelijk is voor een bepaalde opdracht, geef dit dan bij de betreffende ontwikkelaar van StECI aan. 

Bijeenkomsten

14 mei 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Communicatie & Design

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

14 mei 2020 10:00 tot 16:00

Examenadviescommissie (inclusief deskundigheidbevordering)

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

18 mei 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Kunsten & Entertainment

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein