Nieuwsbericht

Vergadering Examenadviescommissie 31 mei 2022

maandag 4 juli 2022

Het belangrijkste onderwerp op de agenda was het onderhoudsplan voor schooljaar 2022/2023. Op basis van de feedback gedurende het afgelopen schooljaar zijn verbetervoorstellen gedaan voor de verschillende soorten exameninstrumenten.

 
Daarnaast heeft de uitvoeringsorganisatie een presentatie gegeven over de uitkomsten van de pilot Anders Examineren. Deze uitkomsten zullen ook worden gedeeld op de deelnemersraad en met het bestuur van StECI.
 
Ook heeft de EAC besloten om examenkandidaten voortaan genderinclusief aan te spreken, de instructiedocumenten zullen hierop worden aangepast.
 
Tot slot heeft de EAC een besluit genomen over de tijdsduur van een examenopdracht. In het kader van een betrouwbare examenopdracht is het belangrijk dat er een tijdsduur wordt gekoppeld aan een examenopdracht. Echter door de behoefte aan meer flexibiliteit is het wenselijk dat deze tijdsduur niet in de examenopdracht zelf staat. Een school heeft op die manier ruimte om zelf invulling te geven aan de tijd voor een examenopdracht.

Bijeenkomsten

17 nov 2022 10:00 tot 12:30

Deelnemersraad

MeetINoffice Woerden

24 nov 2022 10:30 tot 13:00

Examenadviescommissie

Online

8 dec 2022 11:00 tot 13:30

Bestuursvergadering

MeetINoffice Woerden