Nieuwsbericht

Veldraadpleging

vrijdag 17 januari 2020

Nu de begroting van StECI voor 2020 is vastgesteld, is er een viertal onderwerpen waarover het bestuur graag meer input zou willen ontvangen van de deelnemende scholen:

  • Keuzedelen
  • Cross-overs
  • Ontwikkelwensen
  • Extra opleidingen uit aanpalende sectoren StECI (bijvoorbeeld Mode, Evenementen of Software)

Om de specifieke wensen van de aangesloten scholen inzichtelijk te kunnen krijgen, zullen de vertegenwoordigers van alle aangesloten scholen geraadpleegd worden. Ten aanzien van de keuzedelen hebben alle schoolvertegenwoordigers een e-mail ontvangen om te inventariseren aan welke door StECI ontwikkelde keuzedeelexamens de scholen behoefte hebben.

De komende periode willen we ten aanzien van de overige drie onderwerpen zo’n zelfde inventarisatie houden. Mochten daar nu al ideeën over zijn dan kunnen deze te allen tijde gestuurd worden aan info@steci.nl

Bijeenkomsten

14 mei 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Communicatie & Design

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

14 mei 2020 10:00 tot 16:00

Examenadviescommissie (inclusief deskundigheidbevordering)

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

18 mei 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Kunsten & Entertainment

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein