Nieuwsbericht

Update wijzigingen in examens

vrijdag 17 januari 2020

Gebruikers van de StECI exameninstrumenten worden geadviseerd met de laatste versie van de documenten te werken. In het productoverzicht op de website staan alle exameninstrumenten vermeld met de meest recente versienummers per document. Wordt een document inhoudelijk gewijzigd, dat wordt het versienummer van dat document opgehoogd. Dit versienummer is zowel in de naam van het document als op het voorblad te vinden. Daarnaast wordt in het wijzigingsoverzicht in de examenbank bijgehouden in welk document er een inhoudelijke wijziging is doorgevoerd en wat de wijziging precies inhoudt.   

Hoewel we proberen om zo min mogelijk inhoudelijke wijzigingen door te voeren gedurende het schooljaar kan dit toch voorkomen. Om het voor scholen eenvoudiger te maken op te hoogte te blijven van inhoudelijke wijzigingen in documenten gaan we de wijzigingen ook in de nieuwsbrief communiceren.   

De volgende documenten zijn sinds 1 december 2019 gewijzigd:   

Datum

Kwalificatie        

Document

20-12-2019        

Muzikant

Verslag examen B1-K1

 
Bekijk het wijzigingsoverzicht in de examenbank om te zien wat de wijzigingen inhouden.

Bijeenkomsten

14 mei 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Communicatie & Design

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

14 mei 2020 10:00 tot 16:00

Examenadviescommissie (inclusief deskundigheidbevordering)

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

18 mei 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Kunsten & Entertainment

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein