Nieuwsbericht

Update examenproducten per 1 september Zomeronderhoud

donderdag 8 september 2022

Tijdens de bijeenkomst van de examenadviescommissie op 31 mei is een aantal verbetervoorstellen besproken. De EAC heeft deze voorstellen goedgekeurd. Tijdens de zomer zijn de wijzigingen doorgevoerd in alle examenproducten waar de voorstellen aan de orde zijn. De voornaamste wijzigingen zijn:

  • het genderinclusief aanspreken van de examenkandidaat door de instructiedocumenten aan te passen en;
  • het achterwege laten van een tijdsduur in de examenopdracht. Er bestaan verschillen tussen scholen in de duur van de uitvoering en de periode waarin een examen afgenomen wordt. Scholen hebben hierin flexibiliteit. Voor examenkandidaten kon het verwarrend zijn als de tijdsduur van het examen afweek van de tijdsduur in de examenopdracht. De tijdsduur is daarom uit de examenopdracht gehaald. De tijdsduur in het verantwoordingdocument blijft staan.

Nieuwe examens bij de kwalificaties AV-productie, Ruimtelijke vormgeving en Podium- en evenemententechniek
De examens bij de nieuwe kwalificatiedossiers Ruimtelijke vormgeving en Podium- en evenemententechniek zijn sinds 1 september beschikbaar via de examenbank. Daarnaast zijn ook de exameninstrumenten bij het basisdeel van de kwalificaties AV-specialist, Allround medewerker AV, Fotograaf en Medewerker fotografie beschikbaar. Voor de exameninstrumenten bij het profieldeel en de richtlijnendocumenten komt de ontwikkelgroep voor de herfstvakantie nog digitaal bij elkaar. Deze documenten zullen naar verwachting in november aangeboden worden aan de vaststellingscommissie. 

Bijeenkomsten

17 nov 2022 10:00 tot 12:30

Deelnemersraad

MeetINoffice Woerden

24 nov 2022 10:30 tot 13:00

Examenadviescommissie

Online

8 dec 2022 11:00 tot 13:30

Bestuursvergadering

MeetINoffice Woerden