Nieuwsbericht

Uitvoeren onderhoudsplan (toelichting varianten en beoordelingssystematiek)

dinsdag 30 juni 2020

Het afgelopen schooljaar heeft de examenadviescommissie (EAC) iedere bijeenkomst nagedacht over het verbeteren van de beoordelingssystematiek. Dat is gebeurd naar aanleiding van feedback over de onduidelijkheid van de beoordelingssystematiek.

StECI maakte in de beoordeling onderscheid tussen observatie, bewijs en mondeling. Dit leidde soms tot meerdere oordelen per werkproces. Daarbij werd een beoordeling soms (onnodig) opgeknipt. Dit sluit niet aan bij het holistisch beoordelen van een werkproces.

Daarom is besloten om in de beoordeling geen onderscheid meer te maken in de beoordelingsvormen. De beoordelingsvormen blijven in de examenopdracht wel zichtbaar. Zo is het duidelijk voor een examenkandidaat of hij geobserveerd wordt of zelf iets moet uitwerken.

Voor alle kwalificaties betekent dit dat de uitleg in de instructies en de beoordelingsformulieren aangepast wordt. Voor iedere kwalificatie wordt daarom een nieuwe variant van de exameninstrumenten bij de kwalificatie klaargezet. Ook de oude variant blijven we aanbieden. Dit sluit aan bij het eerdere besluit om exameninstrumenten aan te bieden bij de geldigheid van een kwalificatiedossier. Zie hiervoor ook de gewijzigde paragraaf 7.1 in het kwaliteitshandboek.

Bijeenkomsten

17 sep 2020 09:30 tot 16:30

StECI-dag

Examenservices, Nieuwegein

24 sep 2020 11:00 tot 13:30

Bestuursvergadering

MeetINOffice, De Bleek 13, Woerden

1 okt 2020 10:30 tot 13:30

Examenadviescommissie

Examenservices, Nieuwegein