Nieuwsbericht

Terugkoppeling VC Media en Communicatie & Design

maandag 4 juli 2022

De vaststellingscommissie heeft de examenopdrachten van B1-K1 ‘Realiseert de AV-productie’ en B1-K2 ‘Positioneert en profileert zich in de markt’ vastgesteld voor het kwalificatiedossier 23294 AV-productie. Het gaat om de opdrachten uit het basisdeel van de kwalificaties Fotograaf, AV-specialist, Medewerker fotografie en Allround medewerker productie. Deze exameninstrumenten zijn voor aanvang van het nieuwe schooljaar beschikbaar gesteld op de examenbank.

De examenopdrachten die horen bij het profieldeel van Fotograaf en AV-specialist worden nog aangepast door de ontwikkelgroep en zullen geagendeerd worden voor de vaststellingsbijeenkomst Media op 3 november.

Bijeenkomsten

17 nov 2022 10:00 tot 12:30

Deelnemersraad

MeetINoffice Woerden

24 nov 2022 10:30 tot 13:00

Examenadviescommissie

Online

8 dec 2022 11:00 tot 13:30

Bestuursvergadering

MeetINoffice Woerden