Nieuwsbericht

Terugkoppeling evaluaties tijdens StECI-dag

donderdag 19 december 2019

Tijdens de StECI-dag hebben we veel feedback opgehaald. De opgehaalde feedback is op te delen in specifieke opmerkingen op de exameninstrumenten van kwalificaties en algemene opmerkingen. Voor de feedback op specifieke exameninstrumenten geldt dat dit is meegenomen naar de ontwikkelbijeenkomsten van de betreffende kwalificaties.

De algemene feedback is besproken binnen de EAC. Een deel hiervan wordt verwerkt in het onderhoudsplan. De EAC signaleerde verder dat veel feedback gaat over het specifieker maken van de exameninstrumenten. De terugkoppeling van de EAC hierop is dat er juist geprobeerd is om de exameninstrumenten zo breed mogelijk (geformuleerd) aan te bieden, zodat iedere school ermee uit de voeten kan. Dat betekent ook dat voor sommige onderdelen van een document geldt dat het een richtlijn betreft. Je kunt hier als school dus je eigen invulling aan geven. Tot slot geldt specifiek voor de beoordelingssystematiek dat dit nog een bespreekpunt is voor de EAC-bijeenkomst van 13 februari 2020.
 
We willen jullie allemaal nogmaals hartelijk bedanken voor de feedback. Deze helpt ons om de exameninstrumenten te blijven verbeteren.

Bijeenkomsten

14 mei 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Communicatie & Design

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

14 mei 2020 10:00 tot 16:00

Examenadviescommissie (inclusief deskundigheidbevordering)

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

18 mei 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Kunsten & Entertainment

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein