Nieuwsbericht

Terugkoppeling deelnemersraad 16 juni

maandag 4 juli 2022

Het bestuur had deze keer gekozen voor een fysieke bijeenkomst in Woerden. Helaas was de opkomst laag. Het bestuur onderzoekt of online-bijeenkomsten beter aansluiten qua opkomst. Op de agenda stonden de navolgende onderwerpen;

  • Financiële stand van zaken inclusief doorkijk richting 2023
  • Voortgang examens voor herziene kwalificatiedossiers
  • Praktijkbeoordelen   
  • Openstaande vacatures
  • StECI-dag   

Aan alle aanwezigen is ook het zomeronderhoud voor 2022 toegelicht, inclusief de wijzigingen. Tot slot is er uitgebreid stilgestaan bij de pilot alternatief examineren dat als hoofdthema ook zal terugkeren op de StECI-dag op 22 september 2022. 

Bijeenkomsten

17 nov 2022 10:00 tot 12:30

Deelnemersraad

MeetINoffice Woerden

24 nov 2022 10:30 tot 13:00

Examenadviescommissie

Online

8 dec 2022 11:00 tot 13:30

Bestuursvergadering

MeetINoffice Woerden