Nieuwsbericht

Terugkoppeling bestuursvergadering 9 december 2021

donderdag 16 december 2021

Het bestuur heeft twee nieuwe bestuursleden benoemd naar aanleiding van de voordracht door de deelnemersraad:

  • Jean Paul Verhofstad, Clusterdirecteur creatieve opleidingen RijnIJssel 
  • Sicco  Piekeboer, Directeur Creatieve Industrie Friesland College

Namens alle betrokken wenst StECI beide nieuwe bestuursleden veel succes bij de uitoefening van hun nieuwe rol.  Tijdens de bestuursvergadering zijn met name de begroting voor 2022 en de bijhorende activiteiten besproken en vastgesteld. Het gaat hierbij dan specifiek om:

  • De begroting voor 2022
  • De studentbijdrage voor 2022
  • Het activiteitenplan voor 2022 

Tijdens de eerste deelnemersraad in 2022 worden de plannen voor 2022 verder door het bestuur toegelicht.  

Daarnaast heeft het bestuur gekeken naar de financiële rapportage tot en met 1 december van dit jaar. Die loopt perfect binnen de gestelde kaders. Er valt, zoals ook vermeld op de deelnemersraad, een licht positief resultaat te verwachten over 2021. Tot slot heeft het bestuur uitgebreid gekeken naar de voortgangsrapportage 2021 en dit naast het afgesproken activiteitenplan gelegd. Er zijn op dit punt geen grote afwijkingen geconstateerd, het bestuur heeft deze rapportage dan ook goedgekeurd. 

Tot slot heeft het bestuur besloten om begin 2022 een strategische kader te ontwikkelen gericht op de toekomst van StECI. De missie en visie voor de komende jaren zullen dan worden opgesteld. Dit inclusief meerjarenbegroting met groei- en krimpscenario’s qua deelnemersaantallen. Ook zal er worden nagedacht over een afwegingskader dat gebruikt kan worden bij ontwikkelaanvragen. 

Bijeenkomsten

3 feb 2022 10:00 tot 12:30

Deelnemersraad

Online

10 mrt 2022 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Kunsten en entertainment

Online via Teams

10 mrt 2022 09:00 tot 12:00

Ontwikkelbijeenkomst podium- en evenemententechniek

Online