Nieuwsbericht

Servicedocument alternatief examineren corona

woensdag 6 mei 2020

Door de coronamaatregelen hebben we te maken met de situatie dat niet alle examens uitvoerbaar zijn. Zowel Examenservices als StECI krijgen vanuit scholen vragen hoe zij hiermee moeten omgaan.

Naar aanleiding van deze vragen is een servicedocument opgesteld met een aantal suggesties om de examenuitvoering aan te passen aan de coronamaatregelen. Deze suggesties sluiten aan op de ‘Handreiking verantwoord diplomabesluit’ en op het ‘Servicedocument mbo-aanpak corona-virus’. Het document staat op de website van StECI en is te vinden via deze link.
In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om exameninstrumenten tijdelijk aan te passen. Neem hiervoor contact op met StECI via info@steci.nl. Ook extra tips voor aanpassing van de examenuitvoering zijn welkom. 

Bijeenkomsten

25 jun 2020 10:00 tot 12:30

Deelnemersraad

MeetINOffice, De Bleek 13, Woerden

6 jul 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Kunsten & Entertainment

telefonisch overleg

17 sep 2020 09:30 tot 16:30

StECI-dag

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein