Nieuwsbericht

Praktijkbeoordelen.nl beschikbaar vanaf 1 februari 2020

donderdag 19 december 2019

Vanaf 1 februari is Praktijkbeoordelen.nl voor alle StECI-scholen beschikbaar. Op dit moment wordt er gewerkt aan de inrichting van de omgeving voor StECI. Hierbij zijn alle opmerkingen meegenomen die binnengekomen zijn tijdens de StECI-dag en de deelnemersraad.
 
Om de start van Praktijkbeoordelen.nl goed te laten verlopen organiseert StECI werksessies. Tijdens de werksessie maken we je wegwijs in de digitale omgeving. Zo kan direct met het digitale beoordelingsproces worden gestart. Wij denken dat de sessies belangrijk zijn voor medewerkers die nauw betrokken zijn bij het examenproces. Denk hierbij aan medewerkers die de digitale omgeving klaarzetten en de administratieve afhandeling van het examen regelen.

De werksessies vinden plaats op de volgende momenten:
4 februari van 09:30 – 12:30
4 februari van 13:30 – 16:30
5 februari van 13:30 – 16:30 (aansluitend op de deelnemersraad)
De locatie is Structuurbaan 2, Nieuwegein.
Per school kunnen maximaal 4 personen deelnemen aan een van de drie sessies.

Het programma ziet er als volgt uit:
1e uur: We presenteren (de visie achter) Praktijkbeoordelen.nl.
2e uur: Je gaat zelf aan de slag om het examenproces in
Praktijkbeoordelen.nl door te lopen. Neem hiervoor een eigen laptop mee! 
3e uur: Vertaal het proces in Praktijkbeoordelen.nl naar het examenproces op jouw school. 
Bepaal wat op jouw school geregeld moet worden om over te gaan op digitaal beoordelen.

Aanmelden voor de werksessie kan via info@steci.nl. Geef daarbij duidelijk aan voor welk moment u zich aanmeldt. Een week voor de bijeenkomst ontvangt u de laatste informatie over de werksessie.

Naar aanleiding van de eerste ervaringen met Praktijkbeoordelen.nl organiseren we in september 2020 een evaluatiemoment tijdens de 3e StECI-dag.

Bijeenkomsten

14 mei 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Communicatie & Design

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

14 mei 2020 10:00 tot 16:00

Examenadviescommissie (inclusief deskundigheidbevordering)

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

18 mei 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Kunsten & Entertainment

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein