Nieuwsbericht

Ontwikkeling herzien kwalificatiedossier Signmaking

dinsdag 23 januari 2024

Op donderdag 18 januari kwam de ontwikkelgroep voor Signmaking voor de derde keer samen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we gesproken over meerdere kerntaken in de profieldelen, namelijk: het voorbereiden van een signproject (P2-K1/P3-K2), het uitvoeren van een signproject (P2-K2/P3-K3), het maken van een signontwerp (P3-K1) en het uitvoeren van activiteiten voor de bedrijfsvoering (P3-K4). Er zijn goede discussies gevoerd om antwoord te krijgen op vragen, zoals: ‘Wat betekenen bepaalde begrippen?’, ‘Hoe verhouden de kerntaken zich tot elkaar?’ en ‘Wat is de essentie van een bepaald werkproces?’.

 
De bijeenkomst heeft weer mooie input opgeleverd. Nu is het aan ons de taak om deze informatie om te zetten tot exameninstrumenten. Het plan is om in februari weer samen te komen. We hopen dan een eerste opzet van examens te kunnen voorleggen.

Bijeenkomsten

22 apr 2024 12:00 tot 12:30

Webinar Vervolg werken met flexibele instrumenten, vragen en antwoorden

Online

14 mei 2024 12:00 tot 14:30

Examenadviescommissie

Online, Teams

21 mei 2024 10:00 tot 13:00

Vaststellingsbijeenkomst Kunsten en Entertainment

Online, Teams