Nieuwsbericht

(Online) Bestuursvergadering 14 september 2023

woensdag 11 oktober 2023

Op 14 september jl. vond de eerste StECI bestuursvergadering van dit nieuwe schooljaar plaats. Hierin heeft onze voorzitter Babette van Ommen te kennen gegeven dat zij het mbo-veld gaat verlaten en daarmee ook haar functie van voorzitter binnen het bestuur van StECI. Wij danken Babette voor haar fantastische inzet als voorzitter de afgelopen jaren en wensen haar alle goeds voor de toekomst.


Met het aftreden van Babette komt er een plek vrij in het bestuur. Houdt de StECI website in de gaten voor de vacature voor algemeen bestuurslid. Mocht je nu al interesse hebben of meer willen weten dan nodigen wij je van harte uit dit aan te geven via info@steci.nl. Onze relatiemanager Daniëlle neemt graag contact met je op om eventuele vragen alvast te beantwoorden. Met het vertrek van Babette neemt ons bestuurslid Sabina van Bentum – Coppoolse het stokje in ieder geval voor het komende jaar over.
 
Deze maand zal er nog een bestuursoverleg (in klein comité) gepland worden om de begroting voor 2024 door te spreken. De uitkomsten hiervan zullen uiteraard gedeeld worden in de deelnemersraad op 17 november aanstaande.
 
Verder zijn in deze vergadering de laatste voorbereidingen besproken van de (zeer geslaagde) StECI gebruikersdag van 28 september jl. Meer over de gebruikersdag vind je verderop in deze nieuwsbrief.

Bijeenkomsten

7 dec 2023 11:00 tot 13:30

Bestuursvergadering

Online

7 dec 2023 12:30 tot 15:30

Vaststellingsbijeenkomst Media

Online, Teams

8 dec 2023 13:00 tot 15:00

Evaluatiebijeenkomst AV-specialist en allround medewerker AV-productie

Online, Teams