Nieuwsbericht

Meest recente ontwikkelingen binnen StECI

dinsdag 26 februari 2019

Sinds de laatste keer dat het Bestuur van StECI bij elkaar is gekomen hebben de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden. Hieronder een opsomming: 

1. Er zijn een aantal nieuwe scholen deelnemer geworden van StECI.
2. Een aantal scholen hebben besloten om voor meer opleidingen gebruik te maken van de exameninstrumenten van StECI.
3. De begroting voor 2019 is in concept gereed. Voor 2019 is de begroting ingericht op het aantrekken van zoveel mogelijk nieuwe scholen. Inhoudelijk wordt ingezet op een uitbreiding van het simulatiemateriaal en op doorontwikkeling van reeds opgeleverde examens (onderhoud & Beheer).
4. Op dit moment is het wachten op de cijfers van DUO waarin de leerling aantallen van de 1 oktober telling beschikbaar komen. Alle aangesloten scholen kunnen dan een factuur verwachten op basis van het aantal deelnemers waarmee ze deelneemt aan StECI. Kort na deze nieuwsbrief zullen alle scholen hierover persoonlijk aanvullende informatie ontvangen.

Tot slot, komt het bestuur op 18 maart aanstaande weer bij elkaar. Mocht u onderwerpen willen agenderen kunt u deze doorgeven via info@steci.nl.

Bijeenkomsten

24 okt 2019 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Communicatie & Design

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

6 feb 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Communicatie & Design

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

14 mei 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Communicatie & Design

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein