Nieuwsbericht

Gewijzigde kwalificatiedossiers

donderdag 11 juli 2019


 • De regeling Vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 worden door de Minister van OCW gewijzigd. Met ingang van 1 augustus 2019 worden de volgende nieuwe kwalificatiedossiers met de daarbij behorende kwalificaties ingevoerd:
  • Mediamaken (23237)
  o Mediamaker (25591)
  o Allround mediamaker (25592
  • Printmedia (23242)

  Met ingang van 1 januari 2020 komen de volgende kwalificatiedossiers met de daarbij horende kwalificaties te vervallen:
  • DTP (23092)
  o Allround DTP-er (25197)
  o Medewerker DTP (25198)
  • Printmedia (23097)
  o Printmediatechnoloog (25210)

  Dit heeft de volgende consequenties voor StECI:

  • Het dossier Mediamaken is de nieuwe naam voor het kwalificatiedosssier DTP.
  Het dossier DTP is verouderd en daarom herzien. De kwalificatiedossiers zijn met elkaar vergeleken en geanalyseerd. Het dossier DTP vervalt per 1 januari 2020, dat betekent dat kandidaten t/m 31-12-2019 nog ingeschreven mogen worden op dat crebo. StECI zal de exameninstrumenten de komende jaren nog aanbieden en langzaam laten uit faseren. Met ingang van 1 augustus 2019 wordt een nieuw kwalificatiedossier ingevoerd, namelijk Mediamaken. Scholen kunnen vanaf dat moment studenten inschrijven op deze crebonummers. StECI zal zorgen dat er exameninstrumenten beschikbaar komen voor deze kwalificaties. Deze exameninstrumenten worden vanaf half november 2019 gepubliceerd in de examenbank.
  • Examens voor het dossier Printmedia worden op dit moment niet aangeboden door
  StECI. Wijzigingen ten aanzien van dit dossier hebben daarom geen consequenties voor StECI.

Bijeenkomsten

3 feb 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Kunsten & Entertainment

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

5 feb 2020 10:00 tot 12:30

Deelnemersraad

MBO raad, Houttuinlaan 6, Woerden

6 feb 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Communicatie & Design

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein