Nieuwsbericht

Examenadviescommissie 14 maart 2019

woensdag 1 mei 2019Op donderdag 14 maart is de Examenadviesraad (EAC) van StECI wederom samengekomen. De EAC heeft vastgesteld dat begin maart de laatste examenopdrachten voor Sign en PET zijn aangeboden aan de vaststellingscommissie. Deze exameninstrumenten zijn inmiddels beschikbaar in de examenbank en daarmee is er sprake van een volledig dekkend aanbod examens voor alle kwalificaties.

Het ophalen van simulatiemateriaal verloopt moeizaam en daarvoor is extra inspanning nodig. (Verderop in de nieuwsbrief leest u hierover meer.) Daarnaast adviseert de EAC om digitaal feedback op te halen over de reeds ingezette exameninstrumenten. De EAC screent deze in een extra bijeenkomst nog voor de zomervakantie en geeft dan advies over het te plegen onderhoud in de zomervakantie. Tijdens de StECI dag op 26 september 2019 kan hier dan verder over worden gesproken.

Tot slot heeft de EAC ingestemd met een training om haar eigen deskundigheid te bevorderen. Tevens is uitgesproken deze training te houden in aanwezigheid van 2 nieuwe leden waarvoor op dit moment de werving loopt.