Nieuwsbericht

Evaluatiebijeenkomsten voorjaar 2020

donderdag 19 december 2019

In het voorjaar van 2020 zullen we enkele evaluatiebijeenkomsten met de ontwikkelgroepen organiseren. Dit houdt in dat we voor die kwalificaties waar behoefte is aan wijzigingen in de exameninstrumenten ontwikkelbijeenkomsten houden die in het teken van evaluatie staan. De ontwikkelgroep zal dan de binnengekomen feedback bespreken en een verbetervoorstel maken. Dit voorstel wordt vervolgens in mei voorgelegd aan de vaststellingscommissie. Wanneer de wijzigingen vastgesteld worden, zullen deze voor 1 september 2020 doorgevoerd worden.
 
Om voldoende tijd te hebben om binnengekomen feedback te verwerken, verzoeken we alle scholen die feedback op de exameninstrumenten hebben om deze zo snel mogelijk in te sturen. Dit kan tot uiterlijk 1 april 2020. De feedback kan ingestuurd worden naar info@steci.nl.
 
Een tip hierbij is om de opmerkingen zo concreet mogelijk te noteren, zodat het duidelijk is wat de gewenste aanpassing precies inhoudt.
 
Feedback die na 1 april binnenkomt, kan gezien de planning niet meer meegenomen worden in de verbetering van de exameninstrumenten voor 1 september 2020. Deze feedback zal meegenomen naar de evaluatieronde van het voorjaar van 2021.

Bijeenkomsten

14 mei 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Communicatie & Design

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

14 mei 2020 10:00 tot 16:00

Examenadviescommissie (inclusief deskundigheidbevordering)

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

18 mei 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Kunsten & Entertainment

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein