Nieuwsbericht

Deelnemersraad 25 juni

dinsdag 30 juni 2020

Op 25 juni is de deelnemersraad van StECI digitaal bijeengekomen voor haar tweede vergadering in 2020. Allereerst is de jaarrekening over 2019 besproken, de accountant heeft hier een positieve beoordelingsverklaring voor afgegeven. Het positieve resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen van StECI. Door de goedkeuring van de deelnemersraad wordt impliciet decharge verleent aan het bestuur. Ten aanzien van de begroting 2020 zijn er een paar kleine wijzigingen besproken met de deelnemersraad, waarbij het duidelijk werd dat naar verwachting 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat.

Ten aanzien van de ontwikkelagenda is de laatste stand van zaken besproken qua ontwikkeling van examenproducten voor de dossiers Artiesten en Mediamaken. De deelnemersraad is ook geïnformeerd over de ontwikkeling van de keuzedeelexamens en het onderhoudsplan welke in de zomer wordt uitgevoerd. Tot slot is er gesproken over de tevredenheidsenquête die recent is uitgestuurd aan alle leden en de 3e StECI-dag die gepland staat op 17 september 2020.

De volgende deelnemersraad staat gepland op 29 oktober 2020, wij hopen jullie dan weer te mogen verwelkomen. 
 

Bijeenkomsten

17 sep 2020 09:30 tot 16:30

StECI-dag

Examenservices, Nieuwegein

24 sep 2020 11:00 tot 13:30

Bestuursvergadering

MeetINOffice, De Bleek 13, Woerden

1 okt 2020 10:30 tot 13:30

Examenadviescommissie

Examenservices, Nieuwegein