Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 2 februari 2023

zondag 19 maart 2023

Op 2 februari jl. is voor de eerste keer dit jaar het bestuur van StECI (online) bij elkaar gekomen. Het was ook de eerste vergadering voor onze nieuwe relatiemanager Daniëlle van der Wiele. Daniëlle stelt zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor.   

Enkele highlights uit de bestuursvergadering:

  • Goed nieuws! Er heeft zich weer een vakschool aangesloten bij StECI. We hebben Grafisch Lyceum Rotterdam mogen toevoegen aan onze deelnemers.
  • Het bestuur heeft in deze vergadering veel gesproken over het hereiken van de strategie van StECI. Er is hierdoor een concept strategiedocument ontstaan welke voorgelegd en besproken zal worden in de Examenadviescommissie en Deelnemersraad. We hopen de hereikte strategie in mei te kunnen vaststellen voor de komende vier jaren.
  • StECI is genegen om het examenaanbod uit te breiden en wil de Topsector Creatieve Industrie (te vinden op www.creatieve-industrie.nl/topsectoren) gebruiken als basis voor deze verbreding. Bij de deelnemende scholen zal een inventarisatie worden gedaan over de behoeften en wensen op dit gebied.
  • Het bestuur heeft besloten om Betty Eijzenga te benoemen tot lid van de Examenadviescommissie en wenst haar veel succes met deze rol.
  • Tijdens de succesvolle 1e besturendag op 19 september jl. uitten de bestuursleden van 7 examenstichtingen hun belangstelling om in de toekomst meer gezamenlijk op te trekken teneinde de scholen in elk van de stichtingen goed van dienst te kunnen blijven. Daarom staat op 10 mei de tweede besturendag gepland. Babette, Peter en Jean-Paul zullen StECI vertegenwoordigen deze dag. De voorbereidingen voor deze dag zijn in volle gang. 

De volgende bestuursvergadering staat gepland op 11 mei 2023 en zal een fysieke bijeenkomst in Nieuwegein zijn.

Bijeenkomsten

4 jul 2024 12:00 tot 15:00

Vaststellingsbijeenkomst Communicatie & design

Structuurbaan 2 Nieuwegein

10 sep 2024 12:00 tot 14:30

Examenadviescommissie

Online, Teams

12 sep 2024 11:00 tot 13:30

Bestuursvergadering

Online, Teams