Nieuwsbericht

​ Bestuursvergadering 19 mei 2022

dinsdag 31 mei 2022

Op 19 mei heeft het bestuur van StECI voor het eerst na de coronapandemie live met elkaar vergaderd. Oorspronkelijk was ook de strategiesessie gepland. Het bestuur heeft echter besloten deze te verplaatsen naar de StECI-dag op 22 september 2022. Dit om onderwerpen beter te positioneren en meer gebruik te kunnen maken van de kennis van de aanwezige deelnemers. Vanuit het bestuur zijn de leden Sicco Piekeboer en Sabina van Bentum – Coppoolse betrokken bij de voorbereiding. Tevens worden er twee leden van de EAC gevraagd om in de voorbereiding mee te denken. 
 
Tijdens de vergadering zijn zoals gebruikelijk de financiële en inhoudelijke voortgangsrapportages besproken en goedgekeurd. Daarnaast is er aandacht geweest voor de meerjarenbegroting en de financiële positie van StECI. Tot slot is de agenda voor de deelnemersraad van 16 juni aanstaande opgesteld. Hierover leest u verder in deze nieuwsbrief meer.
 
De volgende vergadering van het bestuur staat gepland op 15 september 2022. 

Bijeenkomsten

17 nov 2022 10:00 tot 12:30

Deelnemersraad

MeetINoffice Woerden

24 nov 2022 10:30 tot 13:00

Examenadviescommissie

Online

8 dec 2022 11:00 tot 13:30

Bestuursvergadering

MeetINoffice Woerden