Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 19 maart 2019

woensdag 1 mei 2019

Op maandag 18 maart 2019 is het Bestuur van STECI samengekomen voor haar eerste Bestuursvergadering 2019. Het Bestuur heeft de definitieve begroting voor 2019 vastgesteld, inclusief de hoogte van de studentenbijdrage. Alle scholen worden hierover (uiterlijk week 14) geïnformeerd middels een toelichtende brief.


Het Bestuur is blij dat het aantal studenten dat gebruikt maakt van de examenproducten van StECI ten opzichte van 2018 fors is gestegen. De toename bedraagt ruim 3500 extra studenten. Er zijn op dit moment steeds meer scholen die zich met nieuwe en/of extra kwalificaties aansluiten. Een hele positieve ontwikkeling.

Daarnaast heeft het Bestuur de agenda voor de Deelnemersraad van 15 april vastgesteld en ook de procedure rondom de benoeming van Examenadviescommissie (EAC) leden aangescherpt.

Tot slot heeft het Bestuur ingestemd met een concrete uitwerking van de onderhoudscyclus in 2019. Inhoudende dat StECI in juni 2019 een enquête rond stuurt om de eerste gebruikerservaring met de examenproducten op te halen. De EAC zal vervolgens in een extra vergadering de eerste resultaten filteren. Deze resultaten vormen input voor de STECI dag op donderdag 26 september 2019. Op deze dag willen we met de deelnemende scholen de gebruikerservaringen delen en ophalen. Reserveer deze dag dus vast in uw agenda!