Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 12 december 2019

donderdag 19 december 2019

Op 12 december heeft het bestuur de offerte van de uitvoeringsorganisatie goedgekeurd en daarmee is de begroting van StECI voor 2020 vastgesteld. Tijdens de deelnemersraad op 5 februari 2020 zullen alle scholen daarover uitgebreid geïnformeerd worden. Het bestuur blijft focus houden op het vergroten van het aantal deelnemende scholen en het vergroten van het aantal studenten dat gebruik maakt van StECI-examens.
 
Daarnaast benadrukt het bestuur dat StECI van en voor de scholen is. Het is daarom belangrijk dat alle scholen zo veel mogelijk participeren en actief meehelpen met de ontwikkeling, het onderhoud en de uitbreiding van de examenproducten.
 
Door zitting te nemen in commissies of ontwikkelgroepen kunnen de deelnemers hieraan bijdragen. Maar ook door het delen van referentieopdrachten, casuïstiek en/of keuzedeelexamens kan de examenbank van StECI groeien.
 
Tot slot heeft het bestuur het implementatieplan voor Praktijkbeoordelen.nl goedgekeurd. Hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.

Bijeenkomsten

14 mei 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Communicatie & Design

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

14 mei 2020 10:00 tot 16:00

Examenadviescommissie (inclusief deskundigheidbevordering)

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein

18 mei 2020 10:00 tot 13:00

Vaststellingscommissie Kunsten & Entertainment

Examenservices, Structuurbaan 2, Nieuwegein