Nieuwsbericht

Aangepaste examinering tijdens corona-maatregelen

dinsdag 7 april 2020

In dit document Examinering en corona vindt u een aantal suggesties om examenuitvoering aan te passen aan de corona-maatregelen. Die sluiten aan op de Handreiking verantwoord diplomabesluit en op het Servicedocument mbo-aanpak corona-virus. In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om exameninstrumenten tijdelijk aan te passen. U kunt daarvoor contact opnemen via info@steci.nl. Ook extra tips voor aanpassing van de examenuitvoering zijn welkom.

Bijeenkomsten

24 jun 2021 10:00 tot 12:30

Deelnemersraad

MeetINoffice, Woerden

9 sep 2021 10:30 tot 13:30

Examenadviescommissie

Examenservices, Nieuwegein

16 sep 2021 11:00 tot 13:30

Bestuursvergadering

MeetINoffice, Woerden